Idag börjar FRA-lagen att gälla, ett direkt hot mot integriteten och källskyddet i Sverige i nuvarande version. För att väljarna i framtiden lättare ska kunna rösta fram politiker som står upp för demokratin, lanserar jag därför idag The Political Chart, The 3:rd Dimension. Testa dig själv (eller din favoritpolitiker), och se var på skalan du/hon/han hamnar. Testet adderar en tredje dimension till det klassiska testet Political Compass ™, som är ganska välkänt.

På politicalcompass.org kan man läsa:

.

.

The old one-dimensional categories of ‘right’ and ‘left’, established for the seating arrangement of the French National Assembly of 1789, are overly simplistic for today’s complex political landscape. For example, who are the ‘conservatives’ in today’s Russia? [...]

On the standard left-right scale, how do you distinguish leftists like Stalin and Gandhi? There are fundamental political differences between them that the old categories on their own can’t explain.

Similarly, we generally describe social reactionaries as ‘right-wingers’, yet that leaves left-wing reactionaries like Robert Mugabe and Pol Pot off the hook.

The Political Compass ™ använder två dimensioner för att korrekt mäta de här politikerna. I den samhällsutveckling med övervakningslagar och kränkningar av grundläggande demokratiska rättigheter som vi nu ser räcker det inte heller längre med två axlar, två dimensioner i en politisk kompass. Det krävs en tredje.

De två axlarna som finns idag på Political Compass ™ är Höger-Vänster och Liberal-Auktoritär. Det tredje axeln som jag menar krävs är ”För grundläggande demokratiska rättigheter” – ”Emot, och för övervakningssamhället”. Eller Demokrat – Antidemokrat, om man så önskar (här används demokrat i betydelsen ”för grundläggande demokratiska rättigheter”, inte i betydelsen Democrat som har anknytning till USA).  För mer bakgrundsinfo, se även posten ”Vänster, höger, eller varken eller?”, och fler föreslagna axlar hos Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Political_spectrum

Vissa tycker säkert att skalan och frågorna är subjektiva (precis som The Political Compass har fått höra från första början om sina skalor).  Jag menar att man kan dividera om man ska ha 30% eller 33% skatt, om man ska ha 80% eller 75% A-kassa (osv), men jag anser inte att man kan kompromissa med grundläggande demokratiska rättigheter. Antingen står man upp för dem, eller så gör man inte det. It’s that simple (fast nu får du det på en skala från -10 till 10).

Till viss del väger Political Compass ™ in demokrati- och övervakningsfrågorna i Liberal – Auktoritär-axeln, men det är långt ifrån tillräckligt. Man kan vara liberal, och ändå vara för övervakningssamhället (det finns flera exempel på det här, t o m bland bloggare). Folkpartiet kallar sig fortfarande Folkpartiet – Liberalerna trots att de röstade för FRA-lagen som hotar grundläggande demokratiska rättigheter som integritet och källskydd.

Man kan vara vänster och socialist, och ändå rösta för orättssäkra korporativistiska lagar (så som Socialdemokraterna tänker göra med t ex IPRED). Det finns säkert de som är ”Authoritarians” men ändå är emot övervakningssamhället (även om den auktoritära staten kanske skulle få svårt att existera utan att samtidigt vara ett övervakningssamhälle).

Likaså kan man vara höger eller vänster och för eller emot övervakningssamhället (det har vi sett tydliga exempel på bland våra riksdagsledamöter i de senaste debatterna om FRA och IPRED). När det kommer till de här frågorna är Political Chart, The 3:rd Dimension mer rättvisande.

Förhoppningsvis kan det visa medborgarna var de står i integritets- rättssäkerhets- och demokratifrågorna, och än viktigare, visa väljarna var politikerna de ska rösta på står i de här frågorna.

Gör testet nu – political.erlandsson.info

.

Kom gärna med kommentarer och förbättringsförslag! Det här är en första version.

Gott Nytt År!

P.S Missa inte heller några kända politikers (subjektiva, om än välgrundade) resultat på skalan i Political Chart, The 3:rd Dimension. D.S

Tack till riksdagssvar.se, samt bloggen Rick Falkvinge, där några frågor i testet är lånade.


.

Bloggar om det nya integritetsåret 2009:  Erik Hultin satmaran Farmor Gun Doktor Spinn MMK Sidvind Rick Falkvinge Christian Engström FFF Hampus Algotsson Blogge Opassande Klamberg Thomas Hartman Lars-Erick Mikael Nordfeldth Drf Bjärnemalm Ferm OlofB Björn Andersson Scaber Nestor

Ser att årets politiska blogg är HAX. Grattis HAX!

Tags: , , , ,

Andra intressanta bloggar om:35 Responses to “Political Chart, The 3:rd Dimension”

 1. HR skriver:

  Orkade inte göra det inledande testet fyllde i (0,0), fick 8.82 demokratipoäng.

  Medlem i Piratpartiet.

 2. scaber nestor skriver:

  fick 7.88 på demokratitestet.

 3. Leo Erlandsson skriver:

  Det är intressant att höra poängen. Själv sitter jag och funderar på om de politiker som är med på ‘listan’ hade fått samma värde på skalan om de gjort testet själva…

  Gott Nytt!

 4. Martin skriver:

  Ja du, ett formulär med mer meningslösa / ledande/ missriktade frågor har man inte sett sedan Piratpartiets egna SIFO undersökning.

 5. Jörgen L skriver:

  Problemet är väl att mittpunkten i din nya skala inte blir speciellt normaliserad eftersom frågorna är såpass vinklade. Det misstänker att det är svårt att hitta NÅGON som hamnar på den ”ickedemokratiska” sidan av skalan.

  Det blir antagligen intressantare ifall det är mindre uppenbart vilket svar som är ”rätt”, som du vill att man ska fylla i.

 6. Leo Erlandsson skriver:

  @Jörgen L
  Så kan det absolut vara, även om det torde vara så att om man svarar ärligt så kommer flera riksdagsledamöter hamna där de ligger idag (se listan) . Jag ska fundera på om det går att göra frågorna ”vagare”, och titta på om det går att förbättra. Tack!

 7. Leo Erlandsson skriver:

  @Martin
  Tack för din synpunkt!

 8. Jörgen L skriver:

  Här är några förslag till justerade texter som inspiration:
  http://spreadsheets.google.com.....yUByS6YtXw

 9. Leo Erlandsson skriver:

  @Jörgen L
  Vilket jobb du har lagt ner Jörgen!

  Är det okej om jag använder texterna, naturligtvis med credit till dig (om du vill)?

 10. Mary skriver:

  OK – jag gjorde alla testen. efter att ha bloggat på bariiakderna har man inget att dölja och jag blev inte så förvånad över resultatet heller. Kan hålla med Jörgen om frågorna, men kul ändå.

  Economic, Left / Right: 4.0
  Social, Libertarian / Authoritarian: -3.44
  Democratic (Pro Basic Democratic Rights, Pro Privacy, Pro Legal Security): 9.47 (Jeezuuz va?)

 11. Mary skriver:

  det ska stå barrikaderna ovan om nu någon inte förstod det. jag slinter på tangenterna mest hela tiden (har inget med fest att göra – med med iver faktiskt)

 12. Leo Erlandsson skriver:

  Jag är övertygad om att Jörgens förslag på frågor kommer att ge mycket mer rättvisande resultat.

  Håller just nu på att ”knappa in dem”, men jag vill kolla med Jörgen innan jag publicerar en ny version.

  En kul sak är att Karl Sigfrid (m) som förste riksdagsledamot själv gjorde testet på uppmaning, och fick ganska högt resultat.

  God fortsättning Mary!

 13. Mary skriver:

  Det resultat jag fick slår väl en gång för alla hål på myten om att det bara är ungdomar som värnar om den personliga integriteten och kan och gillar internet i alla fall ;-) . Ty jag kan vara mångas morsa.

  Ska testa om på Jörgens frågor sen. Keep me informed.

 14. Leo Erlandsson skriver:

  Nu är Jörgens reviderade frågor på plats.

  Tack Jörgen!

 15. Jörgen L skriver:

  Läste igenom texterna en gång till.

  Ett problem är att vissa av påståendena liksom motargumenterar sig själva, tex:

  19.Staten bör ha tillgång till medborgarnas och mediernas kommunikation i ett land. Säkerhet väger tyngre än medborgarnas rätt till privat kommunikation med en själavårdare, det journalistiska källskyddet och tystnadsplikten för en läkare eller en advokat.

  Grejen är väl att påståendena ska vara sådana som de skulle låtit om en förespråkare resp. motståndare hade lagt fram dem i en argumentation, och en förespråkare hade aldrig lagt fram den andra meningen. Så den frågan borde ”vändas” och så borde det då finnas en annan fråga som argumenterade som en förespråkare för detta hade gjort.

  Om du går igenom allihopa och försöker hitta en för varje företeelse som låter som om Ask/Bodström hade kunnat säga den, alltså lite bedrägligt överslätande, och en variant som du själv hade uttryckt det så blir det nog bra. Och lägg inte bägge varianterna direkt efter varann, för då ser man mönstret.

  Usch, såna här hårklyverier kan man hålla på och justera hur länge som helst…

 16. Mary skriver:

  Jag ser också att 3-D bilden inte funkar i Explorer. Jag fick ingen stapel i min.

  • Lorelayne skriver:

   Anonym skriver:Viltve5rdsuppdraget e4r fre5n 1938 och kom till i en helt annan tid, det var helt andra ff6rutse4ttningar de5 efsortem de svenska skogarna praktiskt taget var helt tf6mda pe5 allt vad frilevande vilda djur hette. Klf6vviltet togs bort redan i bf6rjan av 1800-talet och rovdjuren bf6rjade de5 intressera sej mer ff6r tamboskapen, ff6ljden blev att e4ven rovdjuren togs bort ff6r att inte besve4ra tamdjurshe5llningen.Viltve5rdsuppdraget gick ut pe5 att i ff6rsta hand e5terste4lla bese4ttningarna av klf6vvilt (e4lg och re5djur) och idag har vi mer klf6vvilt e4n vi ne5gonsin haft tidigare. c4lgsjukan pe5 1980-talet de5 e4lgstammen bf6rjade ge5 upp mot 200.000 djur har visats vara en bristsjukdom som berodde pe5 att marken helt enkelt inte klarade att ff6rsf6rja alla dessa klf6vdjur mineraler och spe5re4mnen re4ckte helt enkelt inte till ff6r dessa och det skulle ha behf6vts kosttillskott ff6r att dessa djur skulle me5 bra.Problemet ff6rsvann ne4r man minskade ned e4lgstammen till ca 100.000 djur.I viltve5rden inge5r att man tar bort rovdjur ff6r att f6ka storleken pe5 klf6vviltstammarna, t ex genom predatorjakt. Det e4r ett medel ff6r att ff6rsf6ka producera viltkf6tt i industriell skala men det e4r redan visat att den tillge4ngliga markarealen helt enkelt inte re4cker till ff6r att te4cka befolkningens behov. Tillskott genom industriell uppff6dning av kf6ttdjur e4r nf6dve4ndigt som komplement.En annan sak e4r att det he4r se4ttet att ff6rvalta fauna och natur inte e4r ff6renligt med den nutida miljf6ff6rvaltningen, som inte le4ngre ge5r ut pe5 att maximera uttaget av naturresurser utan som handlar om ett artbevarande perspektiv, alla arter ska bevaras och man ska fre4mja detta genom att se till att de erhe5ller ett gynnsamt bevarandestatus . Det vore de4rff6r bra om viltve5rdsuppdraget fre5n 1938 formulerades om till ett nytt faunave5rdsuppdrag, de4r tyngdpunkten ligger pe5 gynnsamt bevarandestatus ff6r alla arter utan sneglingar pe5 maximering av uttag av naturresurser. Ytterst handlar det om att uppne5 gynnsamt bevarandestatus ff6r jorden som helhet se5 det he4r har globala me5lse4ttningar och e4r en del av den globala miljf6- och klimatpolitiken.Det e4r mycket angele4get att alla inser och ff6rste5r detta.

 17. Olof Bjarnason skriver:

  Hoho kul grej Leo!!!

  Fick 8.70 vilket förvånade mig smått – men så är klockan sen och några frågor var det lätt att ”snava” på (negationer och sånt..).

  Fan vilket hästjobb du måste haft! Grymt jobbat Leo!

 18. Leo Erlandsson skriver:

  @Jörgen L
  Japp, det finns massor av förbättringspotential. Har du nya förslag får du gärna komma med dem. Ska försöka ta mig tid att titta igenom påståendena igen. De ska ju helst läggas fram som ”oskyldiga”, och ungefär som Ask eller Bodström skulle ha lagt fram dem, precis som du säger…

  Tack för all din hjälp!

 19. Leo Erlandsson skriver:

  @Mary
  Jag tror att 3D-bilden kräver minst version 9 av Flash Player. Om du orkar får du gärna prova att uppdatera till den, och se om det fungerar sen.

  http://get.adobe.com/flashplayer/

  Och tack för länk! :)

 20. Sidvind skriver:

  Heh, jag fyllde i så konservativt som jag kunde och fick 5.15. :)
  Några kommentarer till frågorna: jag tycker egentligen att det borde finnas ett neutralt svar, dvs ”spelar ingen roll”. Nu vet jag inte om den vanliga kompassen har det (orkade inte gå igenom den nu utan fyllde i måfåsiffror), men i vissa fall blir det fel om jag måste ta ställning alls eftersom jag tycker att det i vissa fall faktiskt är OK. T ex kan man ju tycka att det inte finns principiella skäl varför inte privata företag ska kunna utreda brott eller ställa upp som expertvittnen, bara det att det måste gälla samma regler för dem som för polisen/rättsväsendet i övrigt. Vad ska man isåfall svara på den frågan?

  Sen tycker jag att urvalet av frågorna inte kan ligga till grund för ett uttalande om ”Pro Basic Democratic Rights”. Jag vet inte riktigt vad du menar med det egentligen men jag föreställer mig att det handlar om huruvida beslut ska direkt följa folkets vilja. Den enda frågan som tangerar ämnet är isåfall frågan om huruvida det är fel på en lag om en viss del av befolkningen bryter mot den.

  Jag tror också att frågorna är för koncentrerade på de nu aktuella frågorna FRA/IPRED/datlagring för att verkligen kunna utgöra ett rent akademiskt hållbart test. De bör vara mycket mer allmänt hållna.

 21. Jörgen L skriver:

  @Leo: Jag har lagt till en kolumn i spreadsheet’et med lite ytterligare omformuleringar, bland annat ”bytte jag tecken” sista frågan. Kika på det och lägg in det ifall du tycker är bra.

  @Sidvind:
  Jag uppfattar det som ett mått på hur mycket man ställer upp för demokratiska fundamenta, typ rättssäkerhet, individens rättigheter mot staten, kommunikationshemligheten, rätten till privatliv etc.

  Visst skulle man behöva betydligt fler frågor för att täcka hela det området och kunna ge mera nyanserade svar, men den är ju mera just ett verktyg för att åskådliggöra ställningstaganden runt de aktuella debattämnena, och som sådan funkar den. Så på ett sätt har du rätt, den handlar ganska mycket om den pågående debatten om nätets frihet.

  Ska man göra den fullständig så får man väl gå igenom europakonventionen bit för bit och hitta på påståenden runt allt som har med individens förhållande till staten att göra, men det är ett jäkla jobb.

  En annan sak som jag tex skulle tänka mig kunde vara med är inställningen till att staten ska ha rätt att censurera internet.

 22. [...] hittade ett litet kompletterande test till den politiska kompassen som funnits ett tag. Det är Leo Erlandsson som tagit fram ett test som bygger en graf över [...]

 23. Daniel Johansson skriver:

  Visst är integritetsfrågorna centrala, men jag ställer mig frågande till om de utgör en ny dimension. Jag tycker att de faller samman med ”political compass” skiljelinje mellan ”social libertarian” och ”authoritarian”. De speglar samma princip: synen på personlig integritet och frihet. Det räcker alltså gott med nuvarande två dimensioner.

 24. Daniel Johansson skriver:

  För övrigt är det nog rimligare att översätta ”social libertarian” med ”frihetlig” snarare än med ”liberal” eftersom det senare ordet absolut har en tydlig anknytning till synen på ekonomi (och alltså höger-vänsterskalan).

 25. [...] Inspirerad av Erik Laakso och av Blogge Bloggelitos intressanta inlägg om bloggosfären och den politiska orienteringen bland populära bloggare genomförda jag två politiska tester, den så kallade politiska kompassen och en test som är gjord för att komplettera den. [...]

 26. [...] gjorde jag också The Political Chart, The 3:rd Dimension hos Leo Erlandsson och konstaterar att jag är frihetsivrare på samma nivå som Laakso, men en bra [...]

 27. [...] blir jag än en gång starkt libertarianistisk och höger. Så gör jag också Erlandssons 3rd dimension-test (vars frågor jag tycker är lite sämre ställda och mer vinklade mot just IPred och [...]

 28. [...] DEN TREDJE DIMENSIONEN. Sådärja. Då har jag precis som Brockman gjort Erlandssons test. [...]

 29. Plan skriver:

  Det var tyvärr ett rätt dåligt test tycker jag – har du ingen grundläggande kunskap i hur man utvinner data genom undersökningar? Frågorna var ledande och byggde på en förförståelse av ett speciellt sätt att se på problemen. Du måste ju formulera neutralt om du vill få ut svar som betyder nåt, och framför allt formulera så att det kan passa in i så många människors samhällssyn som möjligt.

  Fick nästan maxpoäng i 3:d dimension-testet och är i övrigt nästan 100% ”libertarian left” enligt det andra testet vad det nu ska betyda – jag betecknar mig nog själv som kommunist eller frihetlig socialist.
  Som jag ser det är frågor som fildelning och integritet för medborgare bara skenbart en fråga utanför höger/vänster – det handlar om vem som kontrollerar och vem som blir kontrollerad, hur kulturen ska finansieras osv osv. I grunden är det klassfrågor, kalla mig gammaldags och tråkig men samhället har inte förändrats på något grundläggande sätt sen 50-talet. Vi går fortfarande till pissiga jobb, de rika styr världen och klasskampen fortsätter vad ni än säger och hur snälla och frihetliga alla liberaler än tror att de blivit…

 30. Leo Erlandsson skriver:

  @Plan
  Det här är ingen undersökning. Det är ett test för att bedöma hur personen som tar testet värderar frågor som integritet, rättssäkerhet, källskydd; grundläggande demokratiska rättigheter.

  Absolut är frågorna subjektiva. De är där för att ”provocera”, väcka en reaktion. Ta gärna en titt på Political Compass, även de ha fått ‘skit’ för ‘subjektiva’ frågor, både höger- och vänsterifrån. Men så måste det vara i ett sådant här test.

  Med det sagt, så tas förbättringsförslag tacksamt emot! Du finner kontaktuppgifter på sidan.

  Fildelning kan man kanske i vissa fall se som en höger-vänsterfråga (‘fildelare är kommunister’ har t ex hörts i debatten). Intressant är ju då att fildelare är spridda tvärs över den politiska kartan…

  Dock så är konsekvenserna av att vilja stävja fildelning, att vilja massavlyssna folket, och nedmontera källskyddet, grundläggande demokratiska frågor, som spänner över hela det politiska spektrumet. Som sagt, man kan vara vänster, och ändå vara emot grundläggande demokratiska rättigheter, eller tvärtom, vänster, och för grundläggande demokratiska rättigheter.

  Därför, menar jag, behövs den tredje dimensionen.

  Kom gärna med synpunkter!

 31. Thomas Tvivlaren skriver:

  Bra jobbat Leo (och JörgenL m.fl.)! Trackbackar egna resultat inom kort.

 32. Leo Erlandsson skriver:

  Tack! Ser förresten att jag glömt lägga in dig i bloggrollen Thomas. Jag gör det direkt!

 33. Politisk åsiktsregistrering av Tvivlaren…

  I fredstid utan bristtillstånd så genomför man självklart inte helt sjuka demokratividriga förslag som FRA-övervakning eller Ipredimplementation som inkluderar hyrsnutar och att privata intressen får en egen gräddfil i rättssystemet. Det som…..